Peníze jako svatební dar

Dobám, kdy se novomanželům dávaly hmotné dary již dávno odzvonilo. Nenastane tak aspoň situace, kdy se v úhledně zabalených balíčcích nacházejí stejné dárky, dříve se nejčastěji darovaly mixéry, vysavače, ložní prádlo, nádobí a příbory a všeobecně věci, které nějak souvisí s domácností.  Je i celkem logické, proč tomu tak bývalo, málokterý pár žil společně již před svatbou a proto svatebčané obdarovávali své milé právě těmito dárky.
Dnes je situace jiná a před svatbou většinou pár spolu nějakou dobu žije a má i vybavenou domácnost, takže je zbytečné darovat sadu hrnců, ale nejvhodnějším dárkem jsou skutečně peníze.
dort z bankovek
Může nastat situace, kdy si novomanželé i v dnešní době přejí dárky hmotné a mají připravený tzv. Wishlist – což je vlastně takový seznam přání, který může být nejčastěji dostupný všem někde na webu a hosté si „rezervují“ položky, tím se ze seznamu přání odstraní a nedojde tak k tomu, že by byl nějaký dar zakoupen dvakrát.
 
Nejčastěji se peníze darují společně s přáním v uzavřené obálce, aby nebylo anonymní. Na svatební hostině je obvykle místo, kam se obálky a přáníčka dávají a shromažďují. Určitě není vhodné obálku dávat ihned po obřadu nevěstě, ani ženichovi. Pokud jdete pouze na obřad, obálku předejte svědkovi, či koordinátorovi svatby.
 
Pokud si přejete být originální a peníze předat jinou formou, než jen v obálce, zkuste zapojit trochu fantazie. Vyrobte třeba bankovkovou kytici, kde budou peníze stočené do ruličky, můžete vyrobit i koláž z fotek, kterou můžete nechat i zarámovat a nějak vtipně a nápaditě tam zakomponovat peníze a připojit tak i vlastní přání.
Peníze určitě není vhodné darovat v malých mincích, například se rozhodnete, že darujete nějakou sumu, ale pouze ve dvacetikorunách – prvotní moment může být vtipný a pobavit, ale je to pak velmi nepraktické. Komu by se chtělo jít s džbánkem „drobných“ do banky a měnit je? Nehledě na to, že taky něco váží a kam je na svatbě uskladnit?
 svatební dary
Novomanželé většinou hostům na hostině poví za jakým účelem budou finance použity a díky tomuto gestu nejsou peníze tak neosobním dárkem, jak by se mohlo na první pohled zdát.