Tester bazénové vody pH-metr cl-chlór pro bezpečné koupání


Jak je to s chlórem ve vodě

Chlór je velmi reaktivní plyn, který se rychle slučuje s ostatními organickými i anorganickými sloučeninami a prvky za vzniku dalších chemikálií. Jestliže používáme bazénovou chemii na této bázi, musíme pravidelně měřit jeho množství. Záleží ovšem na tom, jaké hodnoty se zjišťují, a zde bývá často kámen úrazu:
Aktivní – množství aktivního chlóru je ukazatel, který nás bude zajímat. Proto také potřebujeme speciální tester bazénové vody ph-metr cl-chlór, který zjišťuje nejen podíl volného chlóru, ale celkového, tedy tzv. aktivního. Aktivní je tvořen součtem volného a vázaného prvku. Zatímco volný se indikuje velmi rychle a některé testery dokážou určit pouze tento typ, u vázaného se musí několik minut vyčkat. Vázaný znamená, že se již vyskytuje ve formě sloučenin dusíkatých látek, jež se do vody dostávají při koupeli a uvolňují se z pokožky z tukového mazu a z potu, je to např. močovina, dusičnany, čpavek atd. Zjišťování hodnoty těchto složek je zásadní z hygienického a zdravotního hlediska, neboť vyšší množství přesahující 0,3 mg na litr jsou již pro koupání nepřípustná.

ph metr

Nebezpečí přechlorování

Provozovatelé veřejných plaveckých zařízení (bazénů a aquaparků) jsou povinni dodržovat zákonem stanovené normy celkového množství chlóru. Stává se však, že testují pouze volnou složku, která je v normě, zatímco vázaná ji již dávno překročila. Proto se doporučuje volbu vhodného testeru nepodceňovat.

chlor

Elektronický nebo kapkový

Na trhu existují dvě základní formy testerů – elektronické a ruční (kapkové). Elektronické se doporučují u větších bazénů a při častějším provozu, ušetříte pak za dokupování dalších balení jednorázových měřidel. Bezpečně ověří jak množství bazénové chemie, tak i pH, které je pro její aplikaci zásadní. Hodnota pH musí vždy odpovídat stanovenému rozmezí 6,8 – 7,5, měření by se mělo provádět přibližně dvakrát do týdne a za slunečného počasí a při větším vytížení častěji.