Domov podle Feng Shui

Feng Shui představuje umění udržovat ve správné rovnováze vodu (shui) a vítr (feng). Pokud jsou oba tyto elementy v harmonické rovnováze, lidem pomáhají, pokud ne, mohou i uškodit. Toto umění umožňuje nastolit rovnováhu mezi energiemi, dokáže zlepšit životní situaci a upevnit zdraví a mezilidské vztahy.

Feng Shui se zajímá o energie, které kolují mezi předměty, lidmi, rostlinami a živočichy. Jeho cílem je vytvořit takový domov, který bude brát ohled navědomé i nevědomé potřeby všech jeho obyvatel. Díky správné kombinacibarev, tvarů a materiálů dokáže vytvořitharmonické a pohodlné zázemí.

Nejdůležitější je volné plynutí energie čchi. Ta je hnacím motorem všech procesů a skutků. Dále se Feng Shui se odvíjí od protikladů jin a jang, čínské astrologie a elementů – dřeva, ohně, země, kovu a vody.

Podoba domu se řídí určitými pravidly.
· Půdorys by měl být pravidelný, ideálně ve tvaru obdélníku či čtverce.

· Velikost domu závisí na počtu lidí, kteří jej budou obývat. Hodně osob v malém domě by mohlo vést k pocitu nepřehlednosti a život v takovém domě by byl stresující a nepohodlný. Oproti tomu bydlení nevelkého počtu osob ve velkém domě může způsobovat pocity odcizení a další psychické problémy.

· Interiéry by měly být funkční a plnit požadavky obyvatel domu. Důležitou roli hraje orientace místností na světové strany. Severně by měly být místnosti užitkového a technického rázu – ložnice, koupelna, prádelna, spíž. Na jih budou orientovány obývací pokoje. Směrem na východ a západ umisťujeme kuchyně, dětské pokoje a pracovny.

· Významnou roli hraje vstup do domu a prostor před ním. Zde se shromažďuje energie. Tyto prostory by měly lákat ke vstupu a měly by být upravené a čisté

· Nejčastěji používanými barvami ve Feng Shui jsou bílá, černá, zlatá a červená.

· Interiér můžete doplnit oblíbenými dekoracemi. Například zvonkohrami, svíčkami, mincemi, křišťály, soškami a rostlinami. Snažte se je umístit tak, aby ladily vašemu oku i duši.

Pokud vás umění Feng Shui zaujalo, můžete si o něm vyhledat informace v odborných publikacích či na internetu. Od věci není, když si do svého domova pozvete odborníka, který se Feng Shui zabývá.